top of page

ก่องเซรั่มบำรุงผิวหน้า

ลักษณะ : กล่องฝาแม่เหล็ก

ขนาด (เคลียร์ใน) :  5.5x13x3.5 cm.

กระดาษแข็ง: จั่วปังหนา 1.4 mm

วัสดุนอก : ห่อฝา : กระดาษอาร์ตสต็อก ห่อถาด: กระดาษอาร์ตสต็อก

วัสดุใน : ไลน์นิ่งฝากระดาษอาร์ตสต็อก

โลโก้ :ปั๊มโลโก้ฟอยล์เงิน+นูน

bottom of page