• Uni g

กล่องจั่วปังคืออะไร? ยูนิจีมีคำตอบ

อัปเดตเมื่อ พ.ค. 3


กล่องจั่วปัง หรือ rigid box เป็นชื่อเรียกของกล่องกระดาษชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงสูง เนื่องจากเนื้อเยื่อของกระดาษถูกผลิตขึ้นจากนวัตกรรมที่มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างเยื่อรีไซเคิลหลายชั้นประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้มีลักษณะหนา น้ำหนักเยอะ และแข็งแรงเป็นอย่างมาก

กล่องจั่วปัง มีความเป็นมาอย่างไร?

บริษัท ยูนิ จี มีคำตอบ โดย “กล่องจั่วปัง” เป็นคำที่มาจากภาษาจีน คำว่า จั่ว (纸) ซึ่งแปลว่า “กระดาษ” และคำว่า ปัง (板) ที่แปลว่า “แข็ง” มารวมกันเป็นคำว่า “จั่วปัง” (纸板) หรือ “กระดาษแข็ง” ที่มีความสวยงาม คงทน เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เป็นโครงร่างของบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สู่ระดับพรีเมี่ยม