top of page
อาหาร และขนมต่างๆ

อาหาร และขนมต่างๆ

“ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดผ่านบรรจุภัณฑ์ เพื่อลูกค้าสัมผัสความอร่อยแรกพบ”

 

พร้อมพิมพ์ลวดลาย โลโก้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะจากทางยูนิจี 

 

ผลิต 300 ใบขึ้นไป
ราคาพิเศษ!

bottom of page