top of page

CURRENT JOB OPENINGS

1.จัดซื้อ สิ่งพิมพ์ วัตถุดิบ (ด่วน)

ลักษณะงาน

   -  เปิด PO  เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนจัดซื้อ  

   - วิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ
   - คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
   - ส่งใบสั่งซื้อ วิเคราะห์รายงานการรับรอง
   - ตรวจสอบใบกำกับสินค้า สรรหาวัตถุดิบตามคำสั่งซื้อของฝ่ายผลิต
   - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ดูแลเรื่องการคืนและการเคลมสินค้าที่มีปัญหา
รับและตรวจสอบสินค้า

     ตามนัดหมายให้ถูกต้องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

อัตรา      : 1 อัตรา

เงินเดือน  : ตามประสบการณ์

สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พักผ่อนประจำปี งานสังสรรค์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป

 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี   ด้านบริหารการจัดการ   บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                  มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

 • มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเป็นพิเศษ

 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงานที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

 • มีทัศนะคติที่ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 • มีความรู้ทางด้านสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
     591 ซ.ลาดพร้าว 64 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

วิธีการรับสมัครงาน :
     สมัครด้วยตัวเอง ตามที่อยู่ (หากจะเข้ามาสมัครให้โทรแจ้งล่วงหน้า) หรือผ่านทาง jobth.com 

     ติดต่อ 02-9326475 - 8 # 303


ทำงานวันจันท่ร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -18.00 น. 

 

2. Digital Content Creator

ลักษณะงาน 

 • เป็นผู้ที่สามารถสร้าง content ในสื่อ social media  ต่างๆ เช่น  Facebook, Instagram ได้ รวมทั้งพวก newsletter  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทาง   E-mail   เพื่อ Update  ความเคลื่อนไหวของแบรนด์ 

 • หาและประสานงานกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำ  content

 • ประสานงานและหารือร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางเนื้อหาและรูปแบบของ content 
  วางแผนการผลิต จัดหา และ ประสานงานการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

อัตรา       : 1 อัตรา

เงินเดือน  : 16,000 - 18,000  บาท

สวัสดิการ : ประกันสังคม    ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม    พักผ่อนประจำปี   งานสังสรรค์ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • 1. อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี 

 • 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมในการออกแบบได้ 

 • 3. มีทักษะในการเขียน การสื่อความ และถ่ายทอดความรู้ได้ดี 

 • 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ให้ส่ง profile/link งานที่เคยทำมาให้พิจารณาด้วย

 • 5. มีประสบการณ์ในลักษณะงานด้านออนไลน์ 1-2 ปี 

 • 6. มีประสบการณ์ในการดูแล Fan page จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ :
     Tel. 02-9326475-8 ต่อ 303

สถานที่ปฏิบัติงาน :
     ซอย ลาดพร้าว 64   (เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อน 1  เดือนที่ซอยลาดพร้าว 38 ) จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

วิธีการรับสมัครงาน :
     สามารถส่งประวัติเข้ามาที่ อีเมล์ rungrat@unig.co.th หรือผ่านทาง jobth.com

ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. 

 

3.Sale Packeging (พนักงานขายงาน งานดีไซต์บรรจุภัณฑ์ ทำด้วยกระดาษ)

ลักษณะงาน

   - เสนอขาย บรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น   กล่องกระดาษ   กระดาษจั่วปัง  Packaging  ต่างๆ
   - วางแผน/เตรียมข้อมูลนำเสนอ/เข้าพบลูกค้า/บันทึกการเข้าพบลูกค้า Sales Activity
   - ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่

อัตรา       : 3  ตำแหน่ง

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สวัสดิการ : ประกันสังคม   ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม   พักผ่อนประจำปี   งานสังสรรค์ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • 2. มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป

 • 3. มีทักษะการขาย และการเจรจาต่อรอง

 • 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้

 • 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

 • 6. มีประสบการณ์งานขายด้านบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • 7. มีความรู้ด้านสิ่งพิมพ์ และเรื่องกระดาษต่างๆ

 • 8. มีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

หมายเหตุ :

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

     ซอย ลาดพร้าว 64   (เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อน 1  เดือนที่ซอยลาดพร้าว 38 ) จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
     สมัครด้วยตัวเอง ตามที่อยู่ หรือผ่านทาง jobth.com ,ส่งประวัติ มาที่ rungrat@unig.co.th
     โทรสอบถามก่อนเข้ามาสมัครงานทุกครั้ง โทร.02-9326475-8 ต่อ 303 คุณไก่ 

ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

ร่วมงานกับเรา

สอบถามเพิ่มเติม

line-01.png
bottom of page