CURRENT JOB OPENINGS

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Executive)

คุณสมบัติ

เพศหญิง

อายุระหว่าง  25 - 40  ปี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการขายมาอย่างน้อย  2  ปี

มีทักษะในการบริหารการจัดการ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีไหวพริบ

มีบุคลิกดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและซื่อสัตย์

มีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี สามารถรับส่ง E-mail, Internet ได้

 

2. MERCHANDISER โรงงาน

รับผิดชอบงานส่วนโรงงาน และวางแผนประสานงานเพื่อมีสินค้าที่มีคุณภาพ

ตรงความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศหญิง/เพศชาย

อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

มีวุฒิการศึกษาด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้าน Merchandiser อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

มีความรู้การผลิตสินค้าประเภทผ้า หนัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี

ทักษะการวางแผนงานที่ดี

มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ดี  

 

3. VISUAL MERCHANDISE

รับผิดชอบงานออกแบบและตกแต่งร้านทุกสาขาทั้งกทม.และต่างจังหวัด

ดูแลการจัดวางสินค้าภายในพื้นที่ขาย ให้โดดเด่นและจูงใจลูกค้า

เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

คุณสมบัติ

เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การในการทำ Visual Merchandise อย่างน้อย 3 ปี

สนใจการออกแบบ Display และมีความชอบในด้านแฟชั่นและการออกแบบ

สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว กรณีเปิดสาขาใหม่

สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Coral Draw ได้ หรือหากสามารถใช้

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบเพิ่มเติม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ร่วมงานกับเรา
arrow&v