top of page

กล่องพับได้

แบบกล่องนวัตกรรม ที่ลดทอนพื้นที่ในการจัดเก็บได้สูงถึง 85% ด้วยเทคนิคการผลิตที่ทันสมัย การประกอบที่ทำได้ง่าย รวดเร็วและแข็งแรงด้วยโครงสร้างที่ทำจากกระดาษจั่วปังหนา 2 mm.

เทคนิคเฉพาะที่ยูนิ จี : มีหลายขนาดให้เลือกสั่งผลิต จะผลิตขึ้นใหม่ หรือเลือกขนาดสำเร็จรูปก็มีพร้อมใช้งาน ผลิตใช้ระยะเวลาไม่นาน เหมาะสำหรับธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก หรือนำไปใส่เป็นของขวัญพิเศษ 

ผลงานจริงบางส่วน

bottom of page