top of page
  • รูปภาพนักเขียนUni g

กล่องจั่วปัง กล่องไดคัท กล่องลูกฟูก แบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ


หลายคนอาจเคยสงสัยว่า กล่องจั่วปัง กล่องลูกฟูก กล่องไดคัท เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? แล้วควรเลือกอย่างไรจึงเหมาะกับธุรกิจเรา?

กล่องกระดาษลูกฟูก หรือ กระดาษลังสีน้ำตาลที่เราคุ้นตา เรามักเห็นในการขนส่งสินค้า ข้อดีคือต้นทุนต่ำ ผลิตได้ครั้งละปริมาณมาก นิยมใช้ใส่สินค้าทั่วไป ตัวกล่องเป็นกระดาษย่อยสลายง่าย ไม่กันน้ำและมีโอกาสที่คนจะเข้าใจว่าสินค้าภายใน เป็นสินค้าที่ไม่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ

กล่องไดคัท (Di-Cut) ก็คือกล่องกระดาษลูกฟูก มีรูปทรงตามงานออกแบบ เช่น กล่องไปรษณีย์ การทำกล่องไดคัทจะต้องมีเพลทไดคัท สำหรับเข้าเครื่องกด เพื่อผลิตกล่องออกมาตามแบบ ข้อดีของกล่องชนิดนี้เนื่องจากใช้กระดาษลูกฟูก จึงมีต้นทุนต่ำ ใช้แล้วทิ้ง ซึ่งปัจจุบันก็มีการออกแบบที่หลากหลายเพื่อสื่อสารแบรนด์ได้มากขึ้น แต่ด้วยคุณสมบัติของตัวกล่องที่ไม่กันน้ำ จึงเหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ไม่ต้องการปกป้องพิเศษ ไม่เหมาะสำหรับการใส่สินค้าที่มีราคาสูง หรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นภาพลักษณ์แบรนด์เป็นพิเศษ

กล่องจั่วปัง เป็นกล่องที่มีความแข็งแรงมากที่สุดและต้นทุนสูงเช่นกัน เพราะมีขั้นตอนการผลิตที่ละเอียด ซับซ้อนกว่ากล่องชนิดอื่น เนื่องจากต้องใช้กระดาษแข็งหนา 250 แกรมขึ้นไป ห่อด้วยกระดาษหรือหนังอีกชั้น แม้ต้นทุนของกล่องจั่วปังจะมีราคาสูง แต่กล่องชนิดนี้ สามารถปกป้องสินค้าราคาแพงรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกล่องจั่วปังที่ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน ที่ใช้เครื่องจักรทันสมัยในการผลิตเพื่อปกป้องสินค้าและแบรนด์ธุรกิจคุณ


Commenti


bottom of page